ابوترابی‌فرد: دعا کنیم خدا بلا را از امت اسلامی دور کند