پیشبرد استراتژی «نفوذ» با تطهیر لابی مشکوک/ آیا «نایاک» خودی است؟