سردار شریف: سپاه مسئول رژه 31 شهریور امسال شد/ رونمایی از آخرین دستاوردهای نظامی در رژه نیروهای مسلح