آمانو با رضایت کامل تهران را ترک کرد/ امیدواریم بحث فعالیت‌های گذشته و حال ایران تا ۱۵ دسامبر بسته شود