مراسم ختم شهید حاتمی با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد