الگوگیری از دفاع مقدس، راه مقابله با توطئه‌های شوم صهیونیسم جهانی است