هاآرتص: توافق هسته‌ای ایران به تامین امنیت اسرائیل کمک می‌کند