دستورالعمل تأمین نظم و امنیت تجمعات به زودی ابلاغ می‌شود