رونمایی از آخرین دستاوردهای نیروهای مسلح در رژه 31 شهریور امسال