ایثار و فداکاری زنان و مردان در هشت سال دفاع مقدس دنیای استکبار را به‌زانو درآورد