قرائت کارگزارانی از شرافت ایرانی/ آقای «لیبرال دمکرات» مردم را چگونه می‌بیند؟