رئیس‌جمهور در سازمان ملل در مورد عراق، سوریه و یمن سخنرانی می‌کند