تبلیغات زود هنگام انتخابات خلاف قانون است/ در حال رایزنی با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی هستیم