پاشیدن رنگ برروی پوستر های فیلم سلام بمبئی بخاطر بازیگر زن هندی! +عکس