شبنم قلی خانی و دو بازیگر دیگر ایران در دفتر سازمان ملل +عکس