نظر مراجع تقلید درباره فیلم رستاخیز باید تأمین شود/ اگر موضوع حساسی نبود واکنش نشان نمی‌دادند