عکس/ حضور چهره های هنری در چهلمین روز درگذشت داود رشیدی