سرگیجه سعودیها و اماراتیها از نابودی ناوچه جنگی در یمن+عکس و فیلم