داعش مسئولیت ترور سرهنگ یمنی را به عهده گرفت+تصاویر