روایت دکتر قالیباف از کودکان کار دیروز و امروز +عکس