عکس/ فرود اولین پرواز هواپیمایی تایلند در فرودگاه امام