غیبت احمدی‌نژاد در جلسه مجمع تشخیص بعد از توصیه به عدم کاندیداتوری/عکس