نخستین بازارچه صنایع دستی پایتخت در قلب تهران قدیم چگونه شکل گرفت؟ + تصاویر