تشییع پیکر شهد مدافع حرم محمدرضا زارع الوانی - همدان