مهلت ۴۸ ساعته بازیگران پاکستانی برای ترک هند/ فیلم‌های هندی در سینماهای پاکستان تحریم شد