اعتراض «امیرکبیری‌ها» به حذف هزینه سنوات تحصیلی با حضور رئیس دانشگاه+ تصاویر