اولین جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیه عراق برگزار می شود