دختری که بعد از 20 سال بازیگری بالاخره به تئاتر آمد + تصاویر