اولین حملات نیروهای بحرینی به نمادهای عاشورایی +عکس