فیلم/ اجرای اثر «عمار داره این خاک» حامد زمانی در اختتامیه جشنواره مقاومت