اولین تصاویر از پهپاد دوربرد و رزمی سپاه با نام«صاعقه» + ویژگی‌ها