سپاه پاسداران اولین تصویر از پهپاد پیشرفته و غنیمتی MQ1-C آمریکا را منتشر شد + عکس