درگیری مرگبار سربازان هندی و پاکستانی در کشمیر/ جشنواره سیاسی در چین/ سوختنِ نفتکش مکزیکی + تصاویر