معاون دادستان کل مصر از یک ترور جان سالم به در برد + عکس