مهلت 48 ساعته بازیگران پاکستانی برای ترک هند/فیلم‌های هندی در سینماهای پاکستان تحریم شد