فلسطینی‌های خشمگین تصاویر اوباما، پرز و نتانیاهو را به آتش کشیدند