موتور سواری سردار نقدی در رزمایش الی بیت المقدس/عکس