تخلیه روستاهای هند بعد از تنش‌های مرزی با پاکستان +تصاویر