فیلم/ معاون کل نهاد ریاست جمهوری: ما اصلا نفهمیدیم حقوق نجومی یعنی چه؟!