عکس/ رزمایشی که بعد از چند سال هنوز قربانی می‌گیرد