کشف اتفاقی دو تابلوی مسروقه «ونسان ون‌گوگ»+فیلم و عکس