28 کشته و زخمی در بمباران اشتباهی افغانستان توسط آمریکا+عکس