وقتی مجریان اعدام قسطی، دایه کوله‌برها می‌شوند + تصاویر