گزارش تصویری: آماده سازی حرم امام حسین(ع) برای محرم