عکس/ اختتامیه جشنواره مقاومت با حضور چهره های هنری