دختر سردار سلیمانی و شهید مغنیه در جشنواره فیلم مقاومت +عکس