گفتگوی زیدان و رونالدو به سبک احمدی نژاد!/ کاریکاتور