شهادت یکی از رزمندگان «یگان ویژه صابرین» در سوریه +عکس