گرانترين ماشين که رکورددار کسب «ترین» در دنیاست +عکس