ستاره‌ای که بخاطر فقر، لباس‌های خواهرش را می‌پوشید